The Amazing litter

Fredag 29. april 2022 fødte vår kjære (N)Solstorms Kiitos Tiina (til daglig; Kiitos) 4 velskapte gutter. Etter et lengre opphold hos tålmodige Elin Hestmann, NO*Vindbrest, så ble Kiitos og vakre NO*Vindbrest Mewtwo enig om å skape liv. Hva kullet og kattungene skal hete, er foreløpig usikkert. Midlertidig navn på kullet er Amazing 😉 - for jo alltid bli AMAZING.

Friday 29th of April 2022 our dear (N)Solstorms Kiitos Tiina (Kiitos) gave birth to 4 healthy boys. After a long stay with patient Elin Hestmann, NO*Vindbrest, Kiitos and handsome NO*Vindbrest Mewtwo agreed to make new life. Name of litter and kittens is not decided. Temporary name for the litter is: The Amazing 😉 - for you never know, you know - it can always get AMAZING.